0961.559.515

Quy Chế Hoạt Động

1. Nguyên tắc chung

1. Bản Quy chế này ban hành các quy định bắt buộc áp dụng đối với các khách hàng, độc giả truy cập vào website thucphamthanhhoa.com

2. Các tổ chức, cá nhân tham gia vào các hoạt động của website thucphamthanhhoa.com có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung Quy chế.

3. Tất cả các nội dung trong Bản Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Các khách hàng, độc giả tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình, tuân thủ quy định pháp luật và nội dung Quy chế của website thucphamthanhhoa.com

2. Quy định chung

a. Tên miền của website của Công ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Thanh Hóa  là website thucphamthanhhoa.com

b. Khách hàng, độc giả của website thucphamthanhhoa.com

c. Khách hàng, độc giả của website website thucphamthanhhoa.com là toàn bộ những người truy cập và sử dụng dịch vụ của website thucphamthanhhoa.com.

d. Từ “dịch vụ” bao gồm tất cả các dịch vụ do Công ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Thanh Hóa cung cấp hoặc liên quan đến website thucphamthanhhoa.com.

e. Địa chỉ giao dịch: thucphamthanhhoa.com

f. Lĩnh vực hoạt động của website thucphamthanhhoa.com

– Đặt tiệc tại nhà

– Nấu tiệc tại nhà

– Đồ cúng trọn gói

– Cho thuê thiết bị sự kiện trọn gói

3. Bảo vệ thông tin khách hàng

3.1. Thu thập thông tin cá nhân

– Trong quá trình cung cấp thông tin và dịch vụ, website thucphamthanhhoa.com sẽ nhận được thông tin của khách hàng, độc giả như sau:

– Khi mỗi khách hàng truy cập vào website này, trang web sẽ tự động lưu địa chỉ IP cùng với tên miền. Chúng tôi cũng sử dụng các công cụ kiểm tra như “cookie”. Một tài khoản cookie sẽ lưu trữ dữ liệu mà server của website gửi đến trình duyệt của bạn khi bạn truy cập vào trang web, việc sử dụng chức năng này sẽ giúp chúng tôi hỗ trợ và tìm hiểu nhu cầu, thị hiếu của khách hàng khi truy cập vào website của chúng tôi.

– Chúng tôi cũng kết hợp thông tin về địa chỉ IP và tên miền của bạn cùng với các thông tin khác mà bạn cung cấp. Các thông tin này được cung cấp qua những email bạn gửi cho chúng tôi, hoặc các thông tin bạn điền khi muốn đăng ký, ý kiến phản hồi, những yêu cầu được hỗ trợ, trả lời phiếu điều tra hoặc tham gia vào một cuộc thi/ các hoạt động khuyến mại.

3.2. Mục đích sử dụng

Website thucphamthanhhoa.com sẽ sử dụng thông tin cá nhân nhận được từ khách hàng, độc giả vào những mục đích như dưới đây:

– Dùng để giao dịch trong khi mua hàng hóa, dịch vụ của Công ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Thanh Hóa trên website thucphamthanhhoa.com.

– Dùng trong tuyên truyền quảng cáo các thông tin của website thucphamthanhhoa.com đến các đối tượng liên quan.
Cung cấp thông tin về dịch vụ bằng email, bưu điện, điện thoại,…

– Dùng để cá nhân hóa nội dung mỗi khi khách hàng, độc giả truy cập vào website thucphamthanhhoa.com, dựa theo giới tính, tuổi, nơi sinh sống, sở thích, lịch sử đặt tiệc, trang web đã xem.

– Dùng để phân tích xu hướng sử dụng dịch vụ của khách hàng, với mục đích xây dựng những dịch vụ mới, hoặc cải thiện những dịch vụ cũ.

– Dùng để liên lạc với khách hàng, độc giả khi website thucphamthanhhoa.com điều tra thông tin khách hàng, tổ chức khuyến mại, trao đổi ý kiến thông tin trên bảng đánh giá, bình luận.

– Dùng để trả lời khi khách hàng, độc giả thắc mắc: công ty chúng tôi sẽ trả lời khách hàng, độc giả bằng email, điện thoại, hoặc gửi thư tới địa chỉ của khách hàng, độc giả, khi khách hàng, độc giả thắc mắc.

– Dùng trong các dịch vụ khác do website thucphamthanhhoa.com cung cấp.

– Dùng cho những mục đích khác của website thucphamthanhhoa.com không ghi ở trên. Khi đó chúng tôi sẽ thông báo việc sử dụng đó website thucphamthanhhoa.com.

3.3. Sử dụng thông tin cá nhân

– Website thucphamthanhhoa.com sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng, độc giả theo luật pháp của Việt Nam.

– Sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng, độc giả để thực hiện các mục đích nêu tại điều 2 của quy định này.

3.4. Xác nhận, chỉnh sửa thông tin cá nhân

Khách hàng, độc giả có thể xác nhận, chỉnh sửa, thêm, xóa, hủy bỏ tài khoản của mình.

4. Quản lý thông tin xấu

– Khách hàng, độc giả sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ khi truy cập vào website thucphamthanhhoa.com. Khách hàng, độc giả có trách nhiệm thông báo kịp thời cho website thucphamthanhhoa.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

–  Khách hàng, độc giả phải cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin đăng tải trên website thucphamthanhhoa.com. Mọi thông tin được sửa đổi, bổ sung, thay thế phải được thông báo kịp thời cho Ban quản lý website thucphamthanhhoa.com và cập nhật trên website.

–  Khách hàng, độc giả không sử dụng dịch vụ của website thucphamthanhhoa.com vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe dọa, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của website thucphamthanhhoa.com, hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

5. Giới hạn trách nhiệm khi phát sinh lỗi trên website

– Khi thực hiện các dịch vụ trên website thucphamthanhhoa.com, bắt buộc khách hàng, độc giả phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.

– Ban quản lý website thucphamthanhhoa.com cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, độc giả tham gia sử dụng dịch vụ. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến khách hàng, độc giả không thể tham gia sử dụng dịch vụ được, thì khách hàng, độc giả thông báo cho Ban quản lý website thucphamthanhhoa.com địa chỉ email: thucphamthanhhoa1@gmail.com

– Chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho khách hàng, độc giả tham gia sử dụng dịch vụ website thucphamthanhhoa.com.

– Tuy nhiên, Ban quản lý sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của khách hàng, độc giả không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.

6. Quyền và nghĩa vụ của ban quản lý website

6.1. Quyền của Ban quản lý website 

– Ban quản lý website thucphamthanhhoa.com có quyền kiểm tra thông tin mà các tổ chức, cá nhân đưa lên website thucphamthanhhoa.com, đặc biệt là thông tin về giá cả và chất lượng sản phẩm.

– Từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ cho khách hàng, độc giả trong trường hợp có cơ sở chứng minh khách hàng, độc giả cung cấp thông tin cho website thucphamthanhhoa.com không chính xác, không đầy đủ, vi phạm pháp luật, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.

– Thu hồi mọi nội dung mà khách hàng, độc giả đăng trên website thucphamthanhhoa.com trong trường hợp khách hàng, độc giả vi phạm Quy chế hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên website thucphamthanhhoa.com. Trong trường hợp này Ban quản lý sẽ thông báo cho khách hàng, độc giả trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng.

– Ban quản lý website thucphamthanhhoa.com giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên website thucphamthanhhoa.com theo luật bản quyền quốc tế và các quy định pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Website thucphamthanhhoa.com và tất cả các biểu tượng, logo, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của website thucphamthanhhoa.com. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

6.2. Trách nhiệm của Ban quản lý website 

– Thẩm tra và xác thực thông tin khách hàng, độc giả tham gia hoạt động trên website thucphamthanhhoa.com.

– Thiết lập cơ chế cung cấp thông tin và dịch vụ trên website thucphamthanhhoa.com, cho phép khách hàng, độc giả có thể trao đổi, tiến tới ký kết hợp đồng dịch vụ với Công ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Thanh Hóa

– Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của Công ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Thanh Hóa. Không được tiết lộ, chuyển nhượng, cho thuê hoặc bán các thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh hoặc thông tin cá nhân của Công ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Thanh Hóa khi chưa được sự đồng ý của các bên liên quan, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Tích cực hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật; cung cấp các tài liệu như thông tin đăng ký, lịch sử dữ liệu giao dịch, … của đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên website thucphamthanhhoa.com

– Chịu trách nhiệm xây dựng website thucphamthanhhoa.com bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động website thucphamthanhhoa.com trong điều kiện và phạm vi cho phép.

– Xây dựng các chính sách dịch vụ áp dụng cho từng đối tượng trên website thucphamthanhhoa.com. Các chính sách này sẽ được công bố trên website thucphamthanhhoa.com

– Duy trì hoạt động bình thường của website thucphamthanhhoa.com và khắc phục các sự cố xảy ra ảnh hưởng tới hoạt động của website. Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng như: thiên tai, hỏa hoạn, biến động xã hội, các quyết định của cơ quan chức năng…thì website thucphamthanhhoa.com không phải chịu trách nhiệm liên đới.

– Ban quản lý website thucphamthanhhoa.com có trách nhiệm hướng dẫn các khách hàng, độc giả thực hiện quá trình sử dụng dịch vụ trên website thucphamthanhhoa.com

6.3. Quyền và nghĩa vụ của khách hàng, độc giả

a. Quyền của khách hàng, độc giả

– Được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng các dịch vụ của mình trên website thucphamthanhhoa.com (nếu có).

– Hưởng các chính sách ưu đãi do website thucphamthanhhoa.com hay các đối tác thứ ba cung cấp trên website thucphamthanhhoa.com. Các chính sách ưu đãi này sẽ được đăng tải trực tiếp trên website thucphamthanhhoa.com hoặc được gửi trực tiếp đến các khách hàng, độc giả.

b. Nghĩa vụ của khách hàng, độc giả

– Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin của mình trên website thucphamthanhhoa.com
Tuân thủ các quy định pháp luật về cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thucphamthanhhoa.com và các quy định tại Quy chế này.

– Tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại.

– Bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

– Thông báo kịp thời cho Ban quản lý website thucphamthanhhoa.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp xử lý kịp thời.

– Chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình sử dụng dịch vụ trên website thucphamthanhhoa.com

– Không sử dụng dịch vụ của website thucphamthanhhoa.com vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe dọa, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của website thucphamthanhhoa.com hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

– Không được thay đổi, chỉnh sửa, gán ghép, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do website thucphamthanhhoa.com cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Ban quản lý website thucphamthanhhoa.com trong bản Quy chế này.

– Không được hành động gây mất uy tín của website thucphamthanhhoa.com dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các khách hàng, độc giả bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của website thucphamthanhhoa.com

7. Điều khoản áp dụng

–  Tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên website thucphamthanhhoa.com sẽ được các bên thương lượng giải quyết, trường hợp không tự giải quyết được thì đưa ra Cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật.

–  Quy chế của website thucphamthanhhoa.com có hiệu lực thi hành kể từ ngày đăng tải trên website thucphamthanhhoa.com.

–  Trường hợp phải thay đổi nội dung quy chế để đảm bảo mục đích và hoạt độna website thucphamthanhhoa.com thì Ban quản lý sẽ thông báo trên website thucphamthanhhoa.com trước 5 (năm) ngày. Sau 5 (năm) ngày thông báo, quy chế được sửa đổi, bổ sung, thay thế chính thức có hiệu lực. Việc khách hàng, độc giả tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc khách hàng, độc giả đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

8. Điều khoản cam kết

1. Địa chỉ liên lạc chính thức của website: thucphamthanhhoa.com

2. Công ty/Tổ chức: Công ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Thanh Hóa

3. Mã số thuế: 2802770495

4. Địa chỉ: Số 15, Đường 6, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP.HCM

5. Điện thoại: 096.1559.515

6. Email: thucphamthanhhoa1@gmail.com

 
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon